top of page

Ο Δρόμος του Σαμάνου

Τα Τρία πρώτα Βήματα, η Τριλογία!
Σεμινάρια Δρόμος Θεραπευτή (2).png

«Οι νόμοι των ανθρώπων αλλάζουν με την κατανόηση της ανθρώπινης φύσης.

Μόνο οι νόμοι του πνεύματος μένουν πάντοτε οι ίδιοι»

                                                                                                                                            Crow

Ο Δρόμος του Σαμάνου, η Τριλογία

Βρες την Δύναμη, μέσα από τη Σοφία, την Αγάπη & την Χάρη των Φωτεινών Όντων - Φυλάκων της Γης, για να Αλλάξεις την Ζωή σου!

Οι Αυτόχθονες -  οι *Φύλακες της Γης*

Μυστικές κοινωνίες Αυτοχθόνων Αμερικανών θεραπευτών φύλαγαν με προσοχή τις Σοφές Διδασκαλίες τους και δρούσαν σαν φροντιστές της φύσης. Αυτοί οι «Φύλακες της Γης» υπήρχαν σε πολλά έθνη και είχαν πολλά διαφορετικά ονόματα× για παράδειγμα στις Άνδεις και τον Αμαζόνιο ήταν γνωστοί όλοι ως «Λάικα»

Οι τοπικοί αυτόχθονες αναγνώριζαν & ξεχώριζαν τους Υψηλόβαθμους Αρχιερείς, από τα Πόντσο που φορούσαν.

Αυτοί οι Υψηλόβαθμοι Σαμάνοι γνώριζαν ότι η ανθρωπότητα βρίσκονταν στο ξεκίνημα μιας τεράστιας αλλαγής και αποφάσισαν να  βγουν από την απομόνωσή τους, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν σε όλους μας τη Σοφία η οποία θα μας στήριζε στις μεγάλες αλλαγές που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε και θα μας βοηθούσε να αλλάξουμε την πραγματικότητα μας δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο.

 

Οι σοφές διδασκαλίες που είχαν προστατευτεί όλα αυτά τα χρόνια, από όλες αυτές τις μυστικές κοινωνίες των Φυλάκων της Γης, των Θεραπευτών και Θεραπευτριών της Αμερικής ήρθαν να φέρουν σ’ εμάς όλη την Γνώση

 

Θα βρούμε την Δύναμη, μέσα από τη Σοφία, την Αγάπη & την Χάρη των Φωτεινών Όντων – των *Φυλάκων της Γης*, θα  φτάσουμε σ’ ένα σημείο να αλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό την Πραγματικότητά μας, μέσα από Τρεις Αρχικές Διαδρομές. Τα Τρία Βασικά Βήματα:

 

1ο βήμα: Γνωρίζοντας το Ενεργειακό σου Σώμα

      *Το Φωτεινό σου Σώμα* ,τα Εννέα Τσάκρας & το Σημείο Συγκέντρωσης!

 

2ο βήμα: Αφυπνίζοντας  την Σαμάνα - τον Σαμάνο μέσα σου

      *Τα Τέσσερα Επίπεδα Αντίληψης* & τα Αρχέτυπα!

 

3ο βήμα: Μεταμορφώνοντας την Πρόκληση σε Ευκαιρία

      *Τα Τέσσερα Μονοπάτια* & οι Πρακτικές!

Σεμινάρια Δρόμος Θεραπευτή (9).png

1ο  βήμα, 19 & 26 Ιουλίου, 7:00 με 9:00 Live:

Γνωρίζοντας το Ενεργειακό σου Σώμα

 Το Φωτεινό σου Σώμα, τα Εννέα Τσάκρας & το Σημείο Συγκέντρωσης!

 

«Μέσα μας υπάρχει η μια Φωνή που μας μιλά, αν αφουγκραστούμε, μπορούμε να την ακούσουμε» 

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί το σώμα μας, ακόμη μπορεί να γνωρίζουμε και τον τρόπο που οι σκέψεις μας και τα συναισθήματα μας μπορεί να μας επηρεάσουν και το αντίστροφο.

Για να φτάσουμε όμως να έχουμε πρόσβαση σε πιο υψηλά επίπεδα αντίληψης που θα μας επιτρέψουν να δούμε πέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα για την ανατομία της Ψυχής μας την ανατομία του Πνεύματος.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς τα συναισθήματά μας, οι πεποιθήσεις μας και οι φακοί μέσα από τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα βρίσκονται στο Φωτεινό Ενεργειακό Πεδίο, την Αύρα της Ενέργειας και το Φως που περιβάλλει τον καθέναν μας.

Στο πρώτο βήμα θα γνωρίσουμε:

 • Το Σαμανισμό, ως η Αρχαιότερη Διδασκαλία

 • Την Δημιουργία Ιερού χώρου & τις 4 Θεμελιώδεις Αρχές

 • Τα Εννέα Τσάκρας & τις συνδέσεις τους.

 • Το Φωτεινό μας Πεδίο & τα στρώματά του.

 • Αποτυπώματα Υγείας & Ασθένειας

 • Το Σημείο Συγκέντρωσης

 

Επίσης, μέσα από πρακτικές ασκήσεις θα μάθουμε:

 • Πως να δημιουργούμε Ιερό Χώρο & να συνδεόμαστε με τα Αρχέτυπα

 • Πώς να συνδεόμαστε, να αφουγκραζόμαστε & να νιώθουμε τα τσάκρας

 • Πως να ελέγχουμε, να καθαρίζουμε & να Φωτίζουμε τα Τσάκρας

 • Πώς να μετακινούμε το Σημείο Συγκέντρωσης.

Σεμινάρια Δρόμος Θεραπευτή (10).png

2ο  βήμα,  Αύγουστο & Σεπτέμβριο

Αφυπνίζοντας  την/ον Σαμάνα/ο μέσα σου

 *Τα Τέσσερα Επίπεδα Αντίληψης* & τα Αρχέτυπα!

 

Ας δημιουργήσουμε ξανά τον κόσμο της γήινης και

καθολικής αντίληψης που γνωρίζαμε παλιά.

Όλοι θέλουμε να επηρεάζουμε τον κόσμο προς το καλύτερο. Κοιτάζουμε γύρω μας και βλέπουμε προβλήματα έγκλημα μόλυνση παιδική κακοποίηση και ζούμε σε μια κοινωνία με κανόνες πιστεύουμε ότι οι νέες ιδέες, οι νόμοι και οι θρησκευτικές εντολές θα μας οδηγήσουν να κάνουμε αυτές τις αλλαγές.

Οι Αυτόχθονες δεν παίζουν με κανόνες και ιδέες αν θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο τους δεν φέρουν νέους νόμους, ούτε εμφανίζουν νέες θεωρίες. Αντίθετα επιλέγουν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιλα-

μβάνονται ένα πρόβλημα αλλάζοντας την αντίληψη που έχουν για την εξωτερική πραγματικότητα.

Ο  κόσμος – η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Εγώ μετακινούμε μέσα στο Αντιληπτικό μου Πεδίο!

 

Στο δεύτερο βήμα θα γνωρίσουμε:

 • Το 1ο Επίπεδο Αντίληψης, Το Σώμα - η Ύλη & το Φίδι  ως Αρχέτυπο αυτού του Επιπέδου.

 • Το 2ο Επίπεδο Αντίληψης, Ο Νους - το Συναίσθημα  & ο Ιαγουάρος ως Αρχέτυπο αυτού του Επιπέδου.

 • Το 3ο Επίπεδο Αντίληψης, Η Ψυχή - η Ιερή Αντίληψη  & το Κολιμπρί ως Αρχέτυπο αυτού του Επιπέδου.

 • Το 4ο Επίπεδο Αντίληψης, Το Πνεύμα - η Πνευματική Αντίληψη  & ο Αετός ως Αρχέτυπο αυτού του Επιπέδου.

 

Επίσης, μέσα από πρακτικές ασκήσεις θα μάθουμε:

 • Πώς να κάνουμε χρήση των Διαφορετικών Επιπέδων Αντίληψης

 • Πώς να Μεταβαίνουμε σε ένα Υψηλότερο Επίπεδο Αντίληψης

Σεμινάρια Δρόμος Θεραπευτή (4).png

3ο  βήμα, 10ο, 11ο, 12ο & 1ο 

Μεταμορφώνοντας την Πρόκληση σε Ευκαιρία

 *Τα Τέσσερα Μονοπάτια* & οι Πρακτικές!

 

«Αφήνοντας πίσω τις Ιστορίες μας, εγκαταλείπουμε τους Ρόλους μας,

δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον εαυτό μας να γράψει 

Νέες Ιστορίες & Όμορφες!» 

Ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας & παραπληροφόρησης συνάμα. Συνήθως δεν ασπαζόμαστε γνώση που πηγαίνει πέρα από τα καθαρά γεγονότα και την λογική ανάπτυξη αυτών. Οι περισσότεροι άνθρωποι μέσα από την ταχεία εξέλιξη των καταστάσεων, την υπερανάλυση των γεγονότων. έχουν χάσει την ουσία των πραγμάτων, τη συναίσθηση της αξίας της άμεσης εμπειρίας του ιερού - του πνεύματος.

Το συνεχές τρέξιμο – κυνηγητό, δεν τους αφήνει καθόλου χρόνο για λίγη Σιωπή, Χαλάρωση, Περισυλλογή, Διαλογισμό κλπ

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να  αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και να Μεταμορφώσουμε μία Πρόκληση σε Ευκαιρία!

Μέσα από τα Τέσσερα Μονοπάτια  και τις Τέσσερεις Πρακτικές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πέρα από την απλή κατανόηση, στη βίωση τεχνασμάτων αντίληψη τα οποία θα μας βοηθήσουν να μεταμορφώσουμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο μας.

Στο τρίτο βήμα θα γνωρίσουμε:

 • Το Μονοπάτι του Ήρωα, με τις Τέσσερεις Πρακτικές του!

 • Το Μονοπάτι του Φωτεινού Πολεμιστή, με τις Τέσσερεις Πρακτικές του!

 • Το Μονοπάτι του Οραματιστή, με τις Τέσσερεις Πρακτικές του!

 • Το Μονοπάτι του Σοφού, με τις Τέσσερεις Πρακτικές του!

 

Επίσης, μέσα από πρακτικές ασκήσεις θα μάθουμε:

 • Να καίμε τους Ρόλους μας

 • Να αλλάζουμε την Ιστορία μας

 • Να Δημιουργούμε τον Βωμό των Προγόνων μας

 • Να καθαρίζουμε το  Κάρμα από προηγούμενες ζωές

 • Να με θυμούνται όπως θα ήθελα

 • Να καθαρίζω τα σκουπίδια από την ζωή μου.

 • Να ανακαλύψω τον Σοφό μέσα μου

 • Να παραδέχομαι τις Προβολές μου

bottom of page