Θεραπευτικός Κύκλος της Σελήνης

 

Νέες Σπορές  & Διαλογισμός με την Νέα Σελήνη:


 Δύο ώρες Βιωματικής Εργασίας

 

 

με τις Ενέργειες της Νέας Σελήνης

 

 


                                                                                       

Θεραπευτικός Διαλογισμός  Πανσελήνου:

Κάθε Πανσέληνος είναι και μία ευκαιρία να εργαστούμε με το Πνεύμα, το Φως και την Αγάπη ώστε να ανοίξουμε σε αυτές τις ενέργειες , με Σοφία, Δύναμη και Σθένος και να γευτούμε όλα τα οφέλη της Θεραπείας που θα μας οδηγήσει στο να βρούμε την Ισορροπία ανάμεσα σε κάθε αντίθεση.

                                                                                                       

Όταν το επιτρέπει ο καιρός, πηγαίνουμε στο Λιμανάκι της Παντάνασσας,  στην Θάλασσα.     

                                                           Απαραίτητο, δηλώσεις συμμετοχής