Ενεργειακός Καθαρισμός Χώρων

 

Όπως το σώμα μας χρειάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαρισμό και φροντίδα, το ίδιο χρειάζεται και ο χώρος που ζούμε ή εργαζόμαστε. 'Ο,τι συμβαίνει ή μπαίνει μέσα σε ένα χώρο (αρνητικές σκέψεις, λόγια, συναισθήματα, πράξεις), επιβαρύνει  και αφήνει στο χώρο το ενεργειακό του αποτύπωμα. Αν  λοιπόν αισθανόμαστε την ατμόσφαιρα στο περιβάλλον που ζούμε ή εργαζόμαστε δυσάρεστη, αρνητική, βαριά, καταθλιπτική... τότε αυτή η δυσαρμονία μπορεί να σημαίνει ότι αυτά τα ενεργειακά αποτυπώματα επικάθησαν ή ότι έχει εγκλωβιστεί ενέργεια που δεν βρήκε την ροή της για να φύγει και έχει τελματωθεί στο χώρο.

 

Ο καθαρισμός γίνεται επιτόπου στο χώρο.