• Αγγελική Βασιλοπούλου

Σήμερα είμαι εν ειρήνη

Updated: Mar 22, 2020


Σήμερα είμαι εν ειρήνη


Σήμερα είμαι εν ειρήνη.

Έχω εμπιστευτεί την αγάπη.

Μόνο για σήμερα δεν θα αμφισβητήσω

πως ό,τι συμβαίνει,

όπου και όπως συμβαίνει,

πηγάζει από την αγάπη ,

και οδηγεί στην αγάπη.

Σήμερα δεν θα πολεμήσω με αυτόν τον κόσμο.


Σήμερα δεν θα πολεμήσω για την θέση μου ή

για την θέση άλλου σ' αυτόν τον κόσμο.

Σήμερα δεν θα προσπαθήσω να εξηγήσω ή να καταλάβω.

Σήμερα απλώς θα εμπιστευτώ την αγάπη.

Έτσι χωρίς εξηγήσεις.

Έτσι χωρίς κατανοήσεις.

Έτσι χωρίς επιχειρήματα.

Σήμερα απλά εμπιστεύομαι την αγάπη.

Από το βιβλίο Ουράνια Υποστήριξη

της Χαριτίνης Χριστάκου106 views0 comments

Recent Posts

See All