Συνεργαζόμαστε με: 

 

isis_theraph_logo_02.png

Είμαστε όντα ανταλλαγής που σημαίνει ότι η υγεία μας είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων. Η σωστή διατροφή, η άσκηση, ο τρόπος στάσης του σώματος, τα συναισθήματα και οι σκέψεις που επιτρέπουμε να αναπ-τύσσονται μέσα μας, όλα αυτά συνθέτουν την ψυχική μας ισορροπία.

Στον χώρο του ISIS εδώ και χρόνια ασχολούμαστε με αυτή την ολότητα δίνοντας βάρος και αξία τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή.

Tο κέντρο Ίσις λειτουργεί από το 1999 στην Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαστε με τις εναλλακτικές θεραπείες  πρωτοστα-τώντας στην ανάπτυξη των εναλλακτικών εφαρμογών.

 

Η Noasis και η  Ακαδημία Κρύων Merlight με μεγάλη ιστορία σε εκπαιδευτικά  σεμι-νάρια, πνευματικής ενδυνάμωσης & στή-ριξης, καθώς και με τους ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών, παρέχουν πρωτοπόρα και ολοκληρωμένη, πνευματική εκπαίδευση.

Η Ακαδημία Κρύων Merlight και η Χαριτίνη Χριστάκου  μου έδωσαν όλα τα εφόδια & την κατάρτηση για να προχωρήσω στην ζωή μου, με δύναμη, πίστη & αγάπη.

entelexia.png

Το Εντελέχεια είναι ένας «πολυχώρος» με κατεύθυνση προς την απόκτηση ποιότητας ζωής, ψυχικής ανάτασης, σωματικής υγείας και ευεξίας και προς την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, επαφής, αυτογνωσίας.
Εδώ, ο κάθε ένας μπορεί να βρει ολιστικούς τρόπους και και φυσικούς μεθόδους για να υποστηριχθεί στο δρόμο της αυτοπραγμάτωσής του.
Κανένας δεν χρειάζεται να είναι μόνος! ΜΑΖΙ όλα είναι πιο εύκολα και απολαυστικά!

 

Ουρανός & Γαία. Ένας υπέροχος, ζεστός χώρος Πνευματικής Ανάπτυξης, που σκοπός του είναι να συναντήσει ανθρώπους που βαδίζουν στον δρόμο της αλλαγής, στο δρόμο της αφύπνισης, που ανακαλύπτουν ότι είναι πνευματικά όντα μέσα σε βιολογία… Όντα με απεριόριστες δυνατότητες που μπορούν να επιλέγουν και να δημιουργούν την πραγματικότητα που θέλουν να ζήσουν.

 

Μας Φιλοξενούν: 

 

Στις Σέρρες το κέντρο "Semita Luset", στους Επταμύλους

Στα Χανιά το κέντρο   

Στο Ρέθυμνο