Καθαρισμός, Εξισορρόπηση & Ενεργοποίηση των Τσάκρας

 

 Τι είναι  Τσάκρα; Πως λειτουργούν; 

Γιατί να κάνουμε καθαρισμό, Εξισορρόπηση  & ενεργοποίηση;

Η λέξη τσάκρα (chakra) σημαίνει δίσκος, δίνη ή ρόδα και είναι οι σταθμοί της ενέργειας. Κάθε ένα από τα επτά τσάκρα είναι ένα κέντρο στροβιλισμού.

Μνήμες κωδικοποιούνται ενεργειακά στα τσάκρα (όπως χημικά κωδικοποιούνται στους νευρώνες). Κάθε συναισθηματικά σημαντικό γεγονός που έχουμε περάσει έχει καταγραφεί στην ενέργεια των τσάκρα.

Διαβάζοντας τα τσάκρα κάποιου, μαθαίνουμε  την ιστορία του, τα εμπόδια στην πορεία του, την αδυναμία, στις αρρώστιες του και την δίψα της ψυχής του.

Τα τσάκρα μαζεύουν τις ενέργειες από το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών άλλων ανθρώπων) και τις μεταφέρουν στο σώμα μας. Επίσης τα τσάκρα στέλνουν ενέργεια προς τα έξω.

Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι τα τσάκρα μπορούν να στροβιλίζονται ταυτόχρονα και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, αλλά γίνεται. Το μόνο που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι επειδή μιλάμε για διαφορετικά επίπεδα, κάθε επίπεδο μπορεί να έχει μια διαφορετική φορά στροβιλισμού.

Ο τρόπος που ζούμε και που σκεπτόμαστε μπορεί να μπλοκάρει κάποια Τσάκρα.

Είναι πολύ σημαντικό σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουμε τα Τσάκρα, να τα αποφορτίζουμε δουλεύοντας σε όλα τα πεδία τους και στην συνέχεια να κάνουμε επαναφόρτιση και συντονισμό.

 

Διάρκεια Συνεδρίας: 60 λεπτά